Keno vs Bingo

För den oinvigde spelaren kan det verka som att Keno och Bingo är samma spel i grunden. Båda involverar spelande med nummer, båda använder sig av en serie kort eller biljetter och båda låter sina spelare hålla andan i väntan på att deras nummer ska ropas upp.

Detta är breda karaktärsdrag som spelen delar, men det finns egentligen fler olikheter mellan de två spelen än det finns likheter. Låt oss titta på båda spelen individuellt för att ta reda på exakt vad olikheterna består av.

Detta är Keno

Keno är ett av världens äldsta hasardspel. Det kommer ursprungligen från Kina och faktum är att inkomsterna från spelet har hjälpt till att bygga kinesiska muren!

Spelet går ut på att deltagande spelare väljer nummer som de satsar pengar på. Dessa nummer sträcker sig oftast från 1 – 80. När spelarna har valt sina nummer och placerat sina satsningar, dras en serie på 20 nummer som generas slumpmässigt av speloperatören. Dessa nummer kan väljas med en RNG (random number generator) – en slumptalsgenerator eller med en bollmaskin.

Varje operator har sin egen vinsttabell som priserna betalas ut efter. Spelaren betalas beroende på hur många nummer de har valt, vilka nummer som matchade och hur mycket spelaren satsade.

Detta är Bingo

Bingo är ett spel som ofta spelas på ett spelkort med ett rutnät tryckt ovanpå det. I rutnätet finns specifika nummer tryckta i olika kolumner. Högst upp av varje kolumn är ordet bingo utskrivet. Varje kolumn har en serie nummer som enbart faller under just denna kolumn. När spelet har börjat drar speloperatören nummer från en bollmaskin eller en slumptalsgenerator och dessa nummer annonseras sedan ut till spelarna.

Målet för personen som spelar Bingo, är att få ett visst mönster på deras spelkort. Dessa mönster kan exempelvis vara en rak linje, fyra hörn och många andra alternativ. Ofta ser man ett tomt utrymme på rutnätet för att fria upp ytor för spelaren. När en person vinner ropar denne ut Bingo och blir därefter belönad med ett pris.

Nu när du känner till de stora skillnaderna mellan Keno och Bingo är du redo för att spela. Korsa fingrarna och vänta på att dina nummer ropas ut!